O mně

Nabízím individuální psychologické poradenství a dlouhodobější terapii pro děti, dospívající a dospělé. Ve své práci čerpám ze studia jednooborové psychologie, kterou jsem vystudovala v Brně na Filozofické fakultě, terapeutického výcviku, který absolvuji, a jakožto školní psycholožky na základní škole a psycholožky ve zdravotnictví v soukromé ambulanci.

Vzdělání

 • Magisterské jednooborové studium psychologie (2016-2021)
  Masarykova Univerzita Brno
 • Psychoterapeutický výcvik v KBT (2022 - současnost)
  Mezinárodní institut KBT Odyssea
 • Psycholog ve zdravotnictví (2022 - 2023)
  Univerzita Palackého Olomouc

Kurzy

 • Základy krizové intervence tváří v tvář
  MPSV-A2019/0768-SP/PC/PP/VP
 • Využití komunikační sady Focus Box v rozhovoru s dítětem
  MSMT-33181/2018-2-984
 • Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou
 • Využití herního pískoviště
  MŠMT-28844/2022-2-929
 • Storytelling - možnosti techniky vyprávění příběhu v praxi
  MŠMT-1107/2021-4-80
 • Dynamika problémového chování
  MŠMT-1107/2021-4-80

Služby a ceník

Individuální terapie online

Nabízím individuální online terapie a psychologické poradenství přes platformu Google Meet.

700 Kč / 50 minut sezení
Individuální terapie online Mgr. Tereza Blahová
Individuální terapie v centru Uherského Hradiště Mgr. Tereza Blahová

Individuální terapie

Nabízím individuální terapie a psychologické poradenství v centru Uherského Hradiště.

700 Kč / 50 minut sezení

Výzkumy ukazují, že terapie online je stejně efektivní jako sezení tváří v tvář a je považována za praktický způsob poskytování psychoterapeutických služeb.

Sezení si rezervujete telefonicky, emailem, případně po skončení společné konzultace ústně. Toto sezení uhradíte po skončení sezení převodem na bankovní účet, v případě zájmu o předplacení více sezení se domluvíme individuálně.

Neposkytuji zdravotní služby. Provozuji soukromou praxi psychologického poradenství – vázanou živnost – v rámci podnikatelské činnosti OSVČ, proto nepotřebujete doporučení lékaře. Služby soukromého psychologa nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Informace sdělené v průběhu terapie se považují za důvěrné a terapeut se zavazuje k mlčenlivosti. Výjimkou jsou situace, kdy by klient-ka ohrožoval(-a) na životě sám sebe nebo druhé. Dále situace vyplývající ze zákona (např. ohlašovací povinnost u některých trestných činů).

Terapeut pravidelně konzultuje svoji terapeutickou práci se svým supervizorem, případně v rámci intervize, to vše anonymně, aby chránil soukromí klienta(-ky). Pokud si klient-ka přeje, aby některá témata zůstala přísně důvěrná, sdělí to terapeutovi.

Počet konzultací záleží na společné domluvě – od jednoho sezení až po dlouhodobé pravidelné konzultace.
Objednaný termín je závazný. Pokud se na domluvenou hodinu a den nemůžete dostavit, je nutné se ústně (telefonicky) omluvit nejpozději 24h před začátkem konzultace. V případě, že se tak nestane, konzultace se hradí v plné výši. Toto pravidlo platí i pro mě. Když se nedostavím v určený čas a hodinu bez předem avizované omluvy, získáte tím další hodinu konzultace zdarma. Sjednáním si termínu klient souhlasí s podmínkami spolupráce a platby.

Ukončení dlouhodobé terapie: Klient-ka má právo kdykoli od spolupráce odstoupit. V případě dlouhodobé terapie se však zavazuje své rozhodnutí v předstihu oznámit svému terapeutovi.

Co očekávat od prvního sezení

1.

Úvodní seznámení a základní informace

Na úvod se představíme a povíme si základní informace. Hlavním cílem je nastavení bezpečného a důvěryhodného prostředí, ve kterém vám bude příjemné sdílet to, s čím přicházíte.

2.

Poznávání situace a definování témat

V rámci prvního setkání si zmapuji situaci, definujeme si témata, o kterých potřebujete hovořit. Řekneme si, co od našeho setkávání očekáváte a také čeho byste chtěli dosáhnout, tedy definujeme si cíle.

3.

Vize další spolupráce

Ve své práci vycházím z terapeuticého přístupu zvaného KBT, který vám více přiblížím, abyste měli představu, co můžete očekávat, a domluvíme se společně na tom, jak bude vypadat naše další spolupráce.

Máte zájem o konzultaci?

Neváhejte se mi ozvat s čímkoli, co vám dělá starosti, s čím si nevíte rady, ale i s čímkoli nad čím často přemýšlíte.
Nezůstávejte na své problémy sami.

Kde mě najdete?

Všehrdova 176, Uherské Hradiště